+ 35 yıllık
kompound üretim tecrübesi
+ 20000 ton
yıllık üretim kapasitesi
(2023 sonu itibari ile)
+ 60
farklı ürün
+ 9
farklı sektör
+ 10 defa
1 yılda Dünya’nın çevresini turlayabilecek Fiber optik kablo kılıf satışı
+ 70 defa
1 yılda dünyanın çevresini turlayabilecek kadar kablo kompaund satışı
Plastiğe Dair Herşey

Bizden Haberler